Koningshuis

Set Koningsbiografieën - Willem I, Willem II, Willem III

Koch, Jeroen

Voor het eerst sinds 1890 wordt Nederland door een koning geregeerd. Over hem is het een en ander bekend - maar wie waren de mannelijke voorgangers van koning Willem-Alexander?

Tweehonderd jaar geleden, op 30 november 1813, landde prins Willem Frederik op Scheveningen. Enkele dagen later werd hij uitgeroepen tot soeverein vorst. In het kader van het tweehonderdjarig bestaan van de Nederlandse monarchie in 2013 hebben het Prins Bernhard Cultuurfonds, Uitgeverij Boom en de Universiteit Utrecht het initiatief genomen tot de publicatie van de biografieën van de eerste drie Nederlandse koningen.
De drie auteurs Jeroen Koch, Jeroen van Zanten en Dik van der Meulen, die de volledige medewerking kregen van het Koninklijk Huis Archief, hebben biografieën geschreven die rijk zijn aan onthullingen en spectaculaire nieuwe inzichten. Met de verschijning van dit baanbrekende drieluik zal de Nederlandse geschiedenis moeten worden herschreven.

De set bestaat uit:
Koning Willem I - Jeroen Koch
Koning Willem II - Jeroen van Zanten
Koning Willem III - Dik van der Meulen

 

Verschijningsdatum:  nov 29, 2013
Uitgever: Uitgeverij Boom
NUR: 680 - Geschiedenis algemeen
ISBN Gebonden: 9789089531377 Bestel dit boek

Prijs Gebonden: 99,90

Beatrix, dwars door alle weerstand heen

Chorus, Jutta

'We gaan het serieus aanpakken,' zei Beatrix vlak voor ze de troon besteeg. Serieuzer dan haar ouders, die de monarchie met hun huwelijk van onzekerheid en nonchalance aan het wankelen hadden gebracht. Met bijna benauwende plichtsbetrachting, een bedachtzame echtgenoot en God als 'schild ende betrouwen' stuurde Beatrix het koningschap naar kalme wateren. Tot het jaar 2000. Toen begonnen de zware jaren, waarin haar man en haar ouders stierven, waarin haar Huis ineens toneel werd van de ene affaire na de andere en waarin het ooit zo Oranjegezinde volk een beweging omarmde die zij verafschuwde en die haar afwees. Journalist Jutta Chorus, die eerder schreef over de populistische revolutie van Pim Fortuyn en over de rauwe werkelijkheid van een multiculturele wijk, schetst in Beatrix. Dwars door alle weerstand heen het portret van Beatrix in die jaren. Uit tientallen gesprekken met betrokkenen komt een vrouw naar voren die in tegenspoed het uiterste van zichzelf en haar omgeving vraagt. Maar tegen welke prijs?

 

Verschijningsdatum:  apr 24, 2013
Uitgever: Atlas Contact
NUR: 698 - Koningshuizen
ISBN Paperback: 9789025432027 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 19,95

Willem Alexander

Hoedeman, Jan

Het nieuwe staatshoofd van Nederland is een man. Familie en vrienden noemen hem Alexander. Maar wie is hij? Hoe lang heeft hij geworsteld met zijn lot? Met wie is hij bevriend? Wie zijn de mensen achter de schermen, de 'makers' van de nieuwe koning? Hoe hebben zij bijgedragen aan de vorming van de man die de hoge standaard van zijn moeder als voorbeeld heeft? Willem-Alexander is de enige serieuze biografie van koning Willem-Alexander en brengt tal van nieuwe feiten aan het licht. Over zijn opvoeding, schooltijd, studentenleven, vriendinnen, Máxima, het IOC, de mediacode, het water, de villa in Mozambique, de fatale Koninginnedag in 2009, en nog veel meer. Op basis van honderd, vaak exclusieve interviews beschrijven Jan Hoedeman en Remco Meijer hoe de prins zich met vallen en opstaan heeft ontwikkeld tot koning Willem-Alexander.
Verschijningsdatum:  apr 4, 2013
Uitgever: Atlas Contact
NUR: 698 - Koningshuizen
ISBN Paperback: 9789045024547 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 19,95

De Nederlandse monarchie

De Nederlandse monarchie

Jaco Alberts

De Nederlandse monarchie in zeven affaires.

De Nederlandse monarchie bestaat in 2013 tweehonderd jaar. Daarin werd haar politieke rol steeds kleiner, maar bleef ze invloed houden. In een beeldende stijl beschrijft journalist en historicus Jaco Alberts alle Oranjevorsten aan de hand van een cruciale kwestie uit hun regeerperiode. Van Willem I's gewaagde militaire interventie in de Belgische opstand tot Beatrix, die met haar persoonlijke tussenkomst in 1994 het eerste naoorlogse kabinet zonder christen-democraten tot stand bracht.
Verschijningsdatum:  mrt 26, 2013
Uitgever: Veen media
NUR: 698 - Koningshuizen
ISBN Paperback: 9789085713746 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 24,95

Beatrix, Koningin der Nederlanden

Bree, Hanvan

Beatrix, koningin der Nederlanden. Achter deze eenvoudige aanduiding gaat een wereld schuil die in dit bijzondere boek, dat verschijnt ter gelegenheid van haar 75e verjaardag, laag voor laag wordt blootgelegd. Een team van specialisten, onder redactie van koningshuiskenner Han van Bree, belicht de vele verschillende kanten van Beatrix' persoonlijkheid en de wijze waarop zij invulling geeft aan haar hoge ambt. Rode draad door het hele boek zijn Beatrix' pogingen om een afgeschermde privésfeer te combineren met een zo publieke functie. Beatrix staat erom bekend dat ze een inhoudelijk koningschap voorstaat, betrokken en goed geïnformeerd. Maar het is ook een representatief ambt en ook op dat aspect heeft Beatrix in de afgelopen dertig jaar duidelijk haar stempel gedrukt. In gezelschap steekt Beatrix er, ondanks haar geringe postuur altijd bovenuit. Aan de hand van bijzondere foto's, uit archieven en van de beste persfotografen, rijst een boeiend en onthullend beeld op van wijze waarop Beatrix vorm heeft gegeven aan het moderne koningschap. Beatrix, koningin der Nederlanden is een stijlvol eerbetoon aan een betrokken vorstin.
Verschijningsdatum:  jan 23, 2013
Uitgever: Spectrum
NUR: 698 - Koningshuizen
ISBN Gebonden: 9789000320943 Bestel dit boek

Prijs Gebonden: 29,99

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen

Wilhelmina

Vijftig jaar geleden overleed prinses Wilhelmina, die een halve eeuw lang koningin van alle Nederlanders was geweest. In 1948, vlak na de Tweede Wereldoorlog, deed ze afstand van de troon en maakte daarmee de weg vrij voor haar dochter Juliana. Ze besloot als eerste Oranjevorst ooit haar memoires te schrijven.


In Eenzaam maar niet alleen blikt ze terug op haar leven: op haar jeugd in de negentiende eeuw, haar regeringstijd gedurende de moeilijke jaren van neutraliteit tijdens de oorlog van 1914-1918 en de bezetting door nazi-Duitsland, waarin ze uitgroeide tot symbool van de Nederlandse eenheid en onafhankelijkheid. Haar memoires zijn geschreven in een heldere stijl en worden gekenmerkt door een diep geloof. Eenzaam maar niet alleen is een uniek historisch document, dat licht werpt op een veelbewogen periode uit de Nederlandse geschiedenis, geschreven door een bijzondere vrouw.Deze heruitgave, gemoderniseerd en in de nieuwe spelling, is voorzien van een inleiding door historicus Cees Fasseur.

Verschijningsdatum:  nov 13, 2012
Uitgever: Ten Have
NUR: 698 - Koningshuizen
ISBN Paperback: 9789025902032 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 17,95

Het Oranje boek

Het Oranje boek

Ben Speet

500 jaar Oranje


De Oranjes zijn nog nooit zo populair geweest in Nederland. Beatrix, Willem-Alexander en Maxima vormen de troika aan het hoofd van de koninklijke familie. Iedereen kijkt met belangstelling uit naar de invulling die Willem-Alexander zal gaan geven aan het koningsschap. De troonswisseling zal niet lang meer op zich laten wachten. 


Het Oranje boek biedt een goed en gedegen overzicht over 500 jaar Oranjes - want zo lang zijn ze al onlosmakelijk met ons verbonden. Nu eens niet het bekende jubelverhaal, noch ongefundeerde roddel, maar een evenwichtig overzicht met de mooie kanten van de Oranjes, maar ook de meer duistere kanten. Het Oranjehuis voor volwassenen. Een boek voor ieder die meer wil dan een gemakkelijk boek. 380 keer een mooie illustratie, met een verklarende tekst. Samen brengen zij een  jke, geïllustreerde geschiedenis van het Oranjehuis. Een prachtig en handzaam boekwerk.

Verschijningsdatum:  apr 19, 2012
Uitgever: Uitgeverij W Books B.V.
NUR: 688 - Vaderlandse geschiedenis
ISBN Gebonden: 9789040007460 Bestel dit boek

Prijs Gebonden: 14,95

Het Nederlandse Koningshuis

koningshuis: Van Willem I tot Willem IV

Arnout van Cruyningen

Dát kroonprins Willem-Alexander zijn moeder opvolgt als koning van Nederland is een feit. De grote vraag is alleen: wanneer? Arnout van Cruyningen schreef een tijdloos boek over een actueel onderwerp: het Nederlandse koningshuis, dat in 2013 tweehonderd jaar bestaat.

In Het Nederlandse koningshuis: Van Willem I tot Willem IV vertelt historicus Van Cruyningen de geschiedenis van de bijna twee eeuwen oude monarchie én
degenen die haar hebben belichaamd. Hij maakt een reis door de tijd van de eerste koning Willem Frederik tot de toekomstige koning Willem-Alexander en
duikt in de familiehistorie van de Oranje-Nassaus en hun banden met andere vorstenhuizen. Een stijlvol, betrouwbaar en goed gedocumenteerd werk over het
koningshuis.
Verschijningsdatum:  apr 3, 2012
Uitgever: VBK Media
NUR: 698 - Koningshuizen
ISBN Paperback: 9789059776609 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 20,00

Wie ben ik dat ik dit doen mag?

Hermans, Dorine

Bij de inhuldiging van koning Willem IIop 28 november 1840 werden zes mensen doodgedrukt in de opgewonden menigte. Eigenlijk acht, want twee van de slachtoffers waren zwanger. De nieuwe koning liet weten het voorval te betreuren, maar verder uitermate tevreden te zijn met het verloop van de dag. De inhuldiging van Beatrix op 30 april 1980 verliep ook niet van een leien dakje. Een rookbom ontplofte op de Dam en in de stad stond de leuze ‘geen woning geen kroning’ op muren geklad. Inmiddels zijn er zes inhuldigingen geweest en de zevende zal niet meer heel lang op zich laten wachten. Deze zes dagen zijn perfect gedocumenteerd. Reden te meer om ze onder de loep te nemen, tot in hun gekste, ontroerendste en meest emotionele details.
Verschijningsdatum:  sep 23, 2011
Uitgever: J.M. Meulenhoff
NUR: 320 - Literaire non-fictie algemeen
ISBN Paperback: 9789029087315 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 19,95

De prins en de puinhoop

De prins en de puinhoop - Tjibbe Veldkamp, Wouter Tulp

De prins wordt koning in 2010
•Kasteel Drakensteyn wordt verbouwd, zodat Beatrix er na haar aftreden kan gaan wonen
•De secretaris van Willem-Alexander is zojuist gepromoveerd tot secretaris van de koningin: volgens kenners een teken aan de wand
•Beatrix was 42 jaar toen zij de troon betrad, Willem-Alexander is 42 geworden in april.

Niet zo lang geleden, in een paleis hier niet zo ver vandaan, woonde een prins. Zijn moeder was koningin. Zij regeerde over het land.

Soms vroeg de prins: ‘Mag ik helpen regeren?’
‘Nee,’ zei de koningin, want ze deed alles het liefste zelf en ze wilde voor altijd koningin blijven.

Maar de prins wilde echt graag helpen.
Op een ochtend, toen hij vroeg wakker was, sloop hij de troonzaal in...

Verschijningsdatum:  apr 20, 2010
ISBN Paperback: 9789026126581 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 12,50

Vorsten van Nederland

Vorsten van Nederland

Arnout van Cruyningen

Een schitterend geïllustreerd naslagwerk over 2000 jaar vorsten van Nederland

· Een unieke, beknopte en gezaghebbende geschiedenis van de vorsten en machthebbers van Nederland

· Met meer dan 400 schilderijen, foto’s, kaarten en stambomenBeginnend in de romeinse tijd met Julius Caesar en de keizers die hem opvolgden, beschrijft historicus en royaltykenner Arnout van Cruyningen de levensverhalen van de vorsten van Nederland. De belangrijkste historische gebeurtenissen passeren de revue, evenals de intriges, complotten en machtsgrepen.

Daarnaast is er aandacht voor de partners en de kinderen, de opstandelingen en regenten die een rol speelden in het ontstaan van Nederland. Zo schetst Van Cruyningen een boeiend overzicht van de geschiedenis van ons land.

Meer dan 400 schilderijen, foto’s, tekeningen en gravures illustreren hoe deze machthebbers door de eeuwen heen gezien werden. Kaarten, stambomen en kaderteksten verduidelijken de belangrijkste feiten uit iedere periode.

Verschijningsdatum:  jan 16, 2009
Uitgever: VCL/West-Friesland
NUR: 698 - Koningshuizen
ISBN Gebonden: 9789059773134 Bestel dit boek

Prijs Gebonden: 17,50

Kinderyogakaarten

Purperhart, Helen

Voor kinderen vanaf 4 jaar. Vanaf 8 jaar zelfstandig te gebruiken. De oefeningen helpen bij het soepel en sterker maken van het lichaam en zijn niet prestatiegericht. Het gaat om de concentratie en de bewustwording n je bewegingsmogelijkheden. Je goed blijven voelen is daarbij van belang.

 

Verschijningsdatum:  apr 13, 2007
Uitgever: Zaak De
NUR: 720 - Esoterie algemeen
ISBN Paperback: 9789077770207 Bestel dit boek

Prijs Paperback: 19,95


Vorige pagina: Regionaal
Volgende pagina: Geschiedenis